ZŠ Štefánikova Hradec Králové 

  NAŠE ŠKOLA 
      .o škole
      .kontakty
      .ke stažení
      .školní časopis
      .klub přátel
      .školská rada
      .aktuality
      .diskuse
      .úřední deska
      .prohlídka školy

  ŠPP 
      .o pracovišti
      .psycholog školy
      .metodik prevence
      .výchovný poradce
      .speciální pedagog

  BAKALÁŘI 
      .rozvrhy hodin
      .suplování
      .elektronická ŽK

  KALENDÁŘ 
      .plán roku
      .školní události
      .přehled akcí

  SIRS 
      .rezervační systém
      .zápis kroužků
      .zápis do 1. tříd

  NAŠE JÍDELNA 
      .stravování
      .jídelníček
      .objednávání

  NAŠE DRUŽINA 
      .o družině
      .oddělení
      .aktuality
      .dokumenty
      .kroužky
      .fotografie
      .plánované akce
      .projekty

  WEB APLIKACE 
      .Office365
 Školní mléko / Ovoce do škol
Dnes je 26.5.2024 @ 12:54
Zobrazeno: 8930631x

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK
ulice Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové

[Nepřihlášen

PSYCHOLOG ŠKOLY


Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 3. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Zaměřuje se na problémy žáků ve školním prostředí. Školní psycholog spolupracuje a konzultuje své služby s výchovným poradcem a vedením školy.

Školní psycholog nabízí žákům konzultační a poradenské služby v oblasti:
•    Výukových a výchovných obtíží
•    Pomoc při řešení náročných životních situací
•    Krizové intervence
•    Kariérové poradenství při výběru studijního nebo profesního zaměření

V jakých situacích se na něho mohou žáci obrátit?
•    Když jim učení nejde, jak by chtěli.
•    Když nevědí, jak se učit.
•    Když se necítí dobře ve třídě.
•    Když mají problémy se spolužáky nebo učiteli.
•    Když potřebují poradit při výběru střední školy.
•    Když je trápí něco osobního (hádka s kamarádem, tréma při zkoušení, události doma).

Školní psycholog nabízí konzultační a poradenské služby rodičům žáků školy. V jakých situacích se na školního psychologa mohou obrátit rodiče?
•    Když se chtějí poradit o způsobu vedení dítěte s potížemi v oblasti učení nebo chování.
•    Když se nedaří na něčem domluvit s učitelem jejich dítěte.
•    Když mají pocit, že jejich dítě začalo experimentovat s návykovými látkami.
•    Když se v rodině dějí podstatné změny nebo se řeší problémy.
•    Když si všimnou změn v chování svého dítěte, které mohou avizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace, podléhající informovanému souhlasu rodičů, škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem rodičů dítěte.


V případě zájmu o nabízené služby doporučujeme kontaktovat výchovného poradce.


Kontakt:
   
Školní psycholog: Mgr. René Hůlek
e-mail: hulek@zsshk.cz

telefon: 720 944 905

Výchovný poradce: Mgr. Marcela Balcarová
e-mail: balcarova@zsshk.cz
telefon: 725 855 315, 492 604 907, 492 604 900
   

Školní psycholog působí ve škole:

Út, St (pouze liché týdny) a Pá - vždy 8 – 11.30 a 13 – 15:00


 

Dokumenty k vytištění:

1. Souhlas s činností školního psychologa
2. Individuální souhlas rodičů s činností školního psychologa
3. Etické normy práce školního psychologa

 Zásady ochrany osobních dat pro základní škola Štefánikova Hradec Králové vytvořil MasterII(c), EMUX(r) desing v2.1, active code by VLKCo, s.r.o.