ZŠ Štefánikova Hradec Králové 

  NAŠE ŠKOLA 
      .o škole
      .kontakty
      .ke stažení
      .školní časopis
      .klub přátel
      .školská rada
      .aktuality
      .diskuse
      .úřední deska
      .prohlídka školy

  ŠPP 
      .o pracovišti
      .psycholog školy
      .metodik prevence
      .výchovný poradce
      .speciální pedagog

  BAKALÁŘI 
      .rozvrhy hodin
      .suplování
      .elektronická ŽK

  KALENDÁŘ 
      .plán roku
      .školní události
      .přehled akcí

  SIRS 
      .rezervační systém
      .zápis kroužků
      .zápis do 1. tříd

  NAŠE JÍDELNA 
      .stravování
      .jídelníček
      .objednávání

  NAŠE DRUŽINA 
      .o družině
      .oddělení
      .aktuality
      .dokumenty
      .kroužky
      .fotografie
      .plánované akce
      .projekty

  WEB APLIKACE 
      .Office365
 Školní mléko / Ovoce do škol
Dnes je 24.6.2024 @ 5:21
Zobrazeno: 9017947x

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK
ulice Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové

[Nepřihlášen

INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE


Fakturační adresa:

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566

Štefánikova 566/26

50011 Hradec Králové 11

IČO: 62694987     DIČ: CZ62694987   číslo účtu: KB 36023511/0100

 

Datová schránka: qvwmmn8

 

Telefon: 495 269 353, 492 604 900 / E-mail: škola, ředitel školy (NE REKLAMY !)

V případě nutnosti je vedení školy dosažitelné na těchto číslech:

 • Ředitel Mgr. Bc. Roman Polda: 731 131 028
 • Zástupce pro 1. stupeň Mgr. Lenka Špičanová: 739 036 933
 • Zástupce pro 2. stupeň Mgr. Kateřina Matoušková: 702 190 460
 • Zástupce ředitele pro kariérové poradenství Mgr. Marcela Balcarová: 725 855 315
 • Zástupce ředitele pro prevenci Bc. Martina Šitinová: 724 391 680
 • Vedoucí školní družiny Julie Horká: 739 036 936
 • Kancelář školy: 739 036 934 - veškeré pronájmy (tělocvičen, bazénu, jídelny)
 • Školník Roman Svoboda: 725 761 494
 • Vedoucí školní jídelny Lenka Křížová: 492 604 918, 724 263 045
 • Psycholog školy Mgr. René Hůlek: 720 944 905
 • Speciální pedagožka Mgr. Vladimíra Bůtová: 720 944 595
 • ostatní čísla naleznete v telefonním seznamu školy

>>> VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

 

"Otevřené" Školní hřiště: 720 386 534 ( v době, kdy je na hřišti správce )
Provozní doba školního hřiště pro veřejnost:
15. dubna - 15. října

     pondělí-pátek 15:00 až 19:00

     sobota-neděle+svátky 13:00 až 19:00

 

 Délka atletického oválu je 247,8 metrů {#emotions_dlg.ok}{#emotions_dlg.waw}{#emotions_dlg.ok}

 


Charakteristika školy:

 • jedná se o velkou sídlištní základní školu, poskytující základní vzdělání vymezené učebními dokumenty:
  - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Štefánek 
  - na základě těchto dokumentů jsou metodickými sdruženími a předmětovými komisemi zpracovány tematické plány učiva jednotlivých předmětů, které zajišťují řádné probrání a procvičení předepsaného učiva, podle vybraných učebnic

   

 • na škole se učí cca 900 žáků, kteří jsou různorodým vzorkem co do znalostí, chování, zájmů, rodinného zázemí atd. Proto, po dobrých zkušenostech z minulých let, zaměříme svou pozornost na tyto skupiny žáků:
  - na žáky, kteří potřebují více času na osvojení základního učiva: - vnitřní diferenciací, vnější diferenciací, volitelnými předměty, individuálním přístupem
  - na žáky nadané, pro které zvládnutí učiva určeného vzdělávacím programem bude jen základem: - účastí v různých soutěžích, využíváním studijního centra školy, individuálním přístupem, volitelnými a nepovinnými předměty
  - na žáky s poruchami učení: - naplňováním doporučení Pedagogicko-psychologické poradny, zvláště péčí dyslektických asistentek na 1. stupni školy, využíváním finančního nadstandardu
  - na žáky s různými zájmy sportovními, uměleckými, učebními, jazykovými, praktickými atd.: - rozšířením výuky tělesné výchovy pro třídy hokejové, volbou nepovinných a volitelných předmětů a účastí v různých soutěžích v mezích finančních možností

   

 • při výuce se zaměříme na práci s informacemi, s možností využití studijního centra školy, všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, videoučebna, knihovna, technické pracoviště
   

 • škola je příspěvkovou organizací, která díky pochopení zřizovatele může všechny prostředky získané doplňkovou činností používat ke zlepšení vybavenosti školy a její údržbě.

Kádrové a organizační zajištění výuky:

 • ředitel školy: Mgr. Bc. Roman Polda
 • zástupce ředitele 1. stupeň: Mgr. Lenka Špičanová 
 • zástupce ředitele 2. stupeň: Mgr. Kateřina Matoušková
 • zástupce ředitele pro kariérové poradenství: Mgr. Marcela Balcarová 
 • zástupce ředitele pro prevenci: Bc. Martina Šitinová
 • vedoucí vychovatelka školní družiny: Julie Horká
 • vedoucí školní jídelny: Lenka Křížová
 • speciální pedagog: Mgr. Vladimíra Bůtová
 • psycholog: Mgr. René Hůlek

třídní učitelé:

1.A - Čiháková Natália

1.B - Netolická Milena

1.C - Ponikelská Ivona 

1.D - Vaněčková Irena  

2.A - Škodrnová Romana

2.B - Simonová Eva

2.C - Vítová Jana

2.D - Němcová Klára

3.A - Semeráková Jana                                                                         

3.B - Čechová Jana

3.C - Bury Iva

3.D - Perková Jana 

4.A - Mužíková Jana
4.B - Burdová Martina
4.C - Regentová Andrea   

4.D - Hladíková Romana 

5.A - Soukupová Helena

5.B - Daňková Aneta

5.C - Franková Stanislava

5.D - Plecháčová Olga

6.A - Havlíčková Šárka

6.B - Kuťák Jaroslav

6.C - Šitinová Martina

6.D - Klofátová Denisa

7.A - Kadlecová Klára

7.B - Dubská Andrea

7.C - Pižlová Jana

7.D - Pecinová Lucie

8.A - Mikešová Simona
8.B - Hejduková Pavla

8.C - Kalendová Iva

8.D - Dostálová Linda

9.A - Hrušková Lucie

9.B - Vaníček Tomáš

9.C - Slezák Milan

9.D - Stránská Jana

9.E - Pár Jan

 

 

   

    bez třídnictví:

  Adolfová Tereza

  Burdová Jarmila

  Březinová Šárka

  Drozdová Kristýna

  Gazdačko Milan

  Jakoubková Pavla

  Kozel Radek

  Mádrová Lucie

  Mayer Denis

  Nosková Iveta

  Pecháčková Veronika

  Perková Jana

  Ryska Miloš

  Seidlová Ludmila

  Suchá Tereza

  Svobodová Jitka

  Švorcová Barbora

  Višňáková Kateřina

  Víšková Natálie

  Vítková Denisa

  Vlach Jan

 

 

     asistenti pedagoga:

  Kadeřávková Anna

  Kohlová Zuzana

  Pultarová Marcela

  Moravcová Iveta

  Skalská Lenka

  Zeibichová Irena

  Zikešová Lenka

 

 

Volitelné předměty:

 

7.ročník
Cvičení z matematiky, Cvičení z Českého jazyka, Výtvarná výchova, Konverzace v Anglickém jazyce, Sportovní výchova, Komunikace, Školní časopis, Domácnost,

 

8. ročník
Konverzace v Anglickém jazyce, Sportovní výchova, Domácnost, 

 

9.ročník
Cvičení z matematiky, Cvičení z Českého jazyka, Konverzace v Anglickém jazyce, Praktika z Biologie, Sportovní výchova, Komunikace, 

 Zásady ochrany osobních dat pro základní škola Štefánikova Hradec Králové vytvořil MasterII(c), EMUX(r) desing v2.1, active code by VLKCo, s.r.o.