ZŠ Štefánikova Hradec Králové 

  NAŠE ŠKOLA 
      .o škole
      .kontakty
      .ke stažení
      .školní časopis
      .klub přátel
      .školská rada
      .aktuality
      .diskuse
      .úřední deska
      .prohlídka školy

  ŠPP 
      .o pracovišti
      .psycholog školy
      .metodik prevence
      .výchovný poradce
      .speciální pedagog

  BAKALÁŘI 
      .rozvrhy hodin
      .suplování
      .elektronická ŽK

  KALENDÁŘ 
      .plán roku
      .školní události
      .přehled akcí

  SIRS 
      .rezervační systém
      .zápis kroužků
      .zápis do 1. tříd

  NAŠE JÍDELNA 
      .stravování
      .jídelníček
      .objednávání

  NAŠE DRUŽINA 
      .o družině
      .oddělení
      .aktuality
      .dokumenty
      .kroužky
      .fotografie
      .plánované akce
      .projekty

  WEB APLIKACE 
      .Office365
 Školní mléko / Ovoce do škol
Dnes je 17.1.2022 @ 17:58
Zobrazeno: 4853545x

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK
ulice Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové

[Nepřihlášen

DŮLEŽITÉ ŠKOLNÍ UDÁLOSTI


Třídní schůzky, informace o prospěchu a chování:

- vždy úterý


1.   7. září 2021 - 1., 3.
, 4., 5. a 6. ročníky (TS) od 16:00

2.   9. listopadu 2021 (TS) od 17:00 1. stupeň, od 17:30 2. stupeň, 

od 16:00 zasedání hlavního výboru (zástupci tříd) Klubu přátel školy z.s. ve sborovně
3.   11. ledna 2022 (I) 16:00 až 17:30
4.   12. dubna 2022 (TS) 
1. stupeň od 16:00, 2. stupeň od 16:30
5.   7. června 2022 (I) 
15:30 až 17:00 

 

Třídní schůzky (TS) = společná schůzka všech rodičů ve třídě.

Informace o prospěchu a chování (I) = rodiče se kdykoliv v časovém rozmezí ptají individuálně vyučujících na své dítě.

 

Den otevřených dveří:

sobota 4. prosince 2021

 

Zasedání Parlamentu školy:

 

středa velká přestávka ve sborovně

pondělí před společným zasedáním se schází zástupci tříd v témže čase na stejném místě

 

Sběr papíru:

neorganizujeme

Změna legislativy v odpadovém hospodářství = nová pravidla školního sběru. 

Obecná odpověď vyvozená ze zákona je, že povinnosti vznikají škole, ale také obci, na jejímž území se škola nachází. Podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, dle § 20 Školní sběr, se mění způsob nakládání a evidence odpadů pocházejících ze „Školního sběru“. 

(1) Škola může od žáků nebo studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školy nevztahují povinnosti provozovatele zařízení. 

(2) Škola se okamžikem převzetí odpadu v rámci školního sběru stává jeho vlastníkem a obec, na jejímž území se škola nachází, jeho původcem

(3) Škola plní ve vztahu k převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

(4) Na obec se ve vztahu k odpadu převzatému v rámci školního sběru nevztahují povinnosti původce odpadu, s výjimkou povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

 

 Zásady ochrany osobních dat pro základní škola Štefánikova Hradec Králové vytvořil MasterII(c), EMUX(r) desing v2.1, active code by VLKCo, s.r.o.