ZŠ Štefánikova Hradec Králové 

  NAŠE ŠKOLA 
      .o škole
      .kontakty
      .ke stažení
      .školní časopis
      .klub přátel
      .školská rada
      .aktuality
      .diskuse
      .úřední deska
      .prohlídka školy

  ŠPP 
      .o pracovišti
      .psycholog školy
      .metodik prevence
      .výchovný poradce
      .speciální pedagog

  BAKALÁŘI 
      .rozvrhy hodin
      .suplování
      .elektronická ŽK

  KALENDÁŘ 
      .plán roku
      .školní události
      .přehled akcí

  SIRS 
      .rezervační systém
      .zápis kroužků
      .zápis do 1. tříd

  NAŠE JÍDELNA 
      .stravování
      .jídelníček
      .objednávání

  NAŠE DRUŽINA 
      .o družině
      .oddělení
      .aktuality
      .dokumenty
      .kroužky
      .fotografie
      .plánované akce
      .projekty

  WEB APLIKACE 
      .Office365
 Školní mléko / Ovoce do škol
Přezdívka: Heslo:        nová registrace

INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE


Fakturační adresa:

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566

Štefánikova 566/26

50011 Hradec Králové 11

IČO: 62694987     DIČ: CZ62694987   číslo účtu: KB 36023511/0100

 

Datová schránka: qvwmmn8

 

Telefon: 495 269 353, 492 604 900 / E-mail: škola, ředitel školy (NE REKLAMY !)

V případě nutnosti je vedení školy dosažitelné na těchto číslech:

 • Ředitel Mgr. Bc. Roman Polda: 731 131 028
 • Zástupce pro 1. stupeň Mgr. Lenka Špičanová: 739 036 933
 • Zástupce pro 2. stupeň Mgr. Kateřina Matoušková: 702 190 460
 • Vedoucí školní družiny Julie Horká: 739 036 936
 • Kancelář školy: 739 036 934 - pronájmy 
 • Školník Roman Svoboda: 725 761 494
 • Vedoucí školní jídelny Lenka Křížová: 492 604 918, 724 263 045
 • Výchovná poradkyně Mgr. Marcela Balcarová: 725 855 315
 • Metodik prevence Bc. Martina Šitinová: 492 604 925
 • Psycholog školy Mgr. René Hůlek: 720 944 905
 • Speciální pedagožka Mgr. Vladimíra Bůtová: 720 944 595
 • ostatní čísla naleznete v telefonním seznamu školy

>>> VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

 

"Otevřené" Školní hřiště: 720 386 534 ( v době, kdy je na hřišti správce )
Provozní doba školního hřiště pro veřejnost:
15. dubna - 30. června a 1. září - 15. října

     pondělí-pátek 15:00 až 19:00

     sobota-neděle+svátky 14:00 až 19:00

 

1. července - 31. srpna 

     pondělí-neděle 14:00 až 20:00

 

 Délka atletického oválu je 247,8 metrů {#emotions_dlg.ok}{#emotions_dlg.waw}{#emotions_dlg.ok}

 


Charakteristika školy:

 • jedná se o velkou sídlištní základní školu, poskytující základní vzdělání vymezené učebními dokumenty:
  - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Štefánek, třídy na druhém stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy (hokej) 
  - na základě těchto dokumentů jsou metodickými sdruženími a předmětovými komisemi zpracovány tematické plány učiva jednotlivých předmětů, které zajišťují řádné probrání a procvičení předepsaného učiva, podle vybraných učebnic

   

 • na škole se učí cca 920 žáků, kteří jsou různorodým vzorkem co do znalostí, chování, zájmů, rodinného zázemí atd. Proto, po dobrých zkušenostech z minulých let, zaměříme svou pozornost na tyto skupiny žáků:
  - na žáky, kteří potřebují více času na osvojení základního učiva: - vnitřní diferenciací, vnější diferenciací, volitelnými předměty, individuálním přístupem
  - na žáky nadané, pro které zvládnutí učiva určeného vzdělávacím programem bude jen základem: - účastí v různých soutěžích, využíváním studijního centra školy, individuálním přístupem, volitelnými a nepovinnými předměty
  - na žáky s poruchami učení: - naplňováním doporučení Pedagogicko-psychologické poradny, zvláště péčí dyslektických asistentek na 1. stupni školy, využíváním finančního nadstandardu
  - na žáky s různými zájmy sportovními, uměleckými, učebními, jazykovými, praktickými atd.: - rozšířením výuky tělesné výchovy pro třídy hokejové, volbou nepovinných a volitelných předmětů a účastí v různých soutěžích v mezích finančních možností

   

 • při výuce se zaměříme na práci s informacemi, s možností využití studijního centra školy, všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, videoučebna, knihovna, technické pracoviště
   

 • škola je příspěvkovou organizací, která díky pochopení zřizovatele může všechny prostředky získané doplňkovou činností používat ke zlepšení vybavenosti školy a její údržbě.

Kádrové a organizační zajištění výuky:

 • ředitel školy: Mgr. Bc. Roman Polda
 • zástupce ředitele 1. stupeň: Mgr. Lenka Špičanová 
 • zástupce ředitele 2. stupeň: Mgr. Kateřina Matoušková
 • vedoucí vychovatelka školní družiny: Julie Horká
 • vedoucí školní jídelny: Lenka Křížová
 • výchovný poradce: Mgr. Marcela Balcarová 
 • metodik prevence: Bc. Martina Šitinová
 • speciální pedagog: Mgr. Vladimíra Bůtová
 • psycholog: Mgr. René Hůlek

třídní učitelé:

1.A - Škodrnová Romana

1.B - Simonová Eva

1.C - Vítová Jana

1.D - Němcová Klára

2.A - Pfeiferová Jitka

2.B - Netolická Milena

2.C - Ponikelská Ivona 

2.D - Vaněčková Irena  

3.A - Mužíková Jana
3.B - Burdová Martina
3.C - Regentová Andrea   

3.D - Hladíková Romana 

4.A - Soukupová Helena

4.B - Daňková Aneta

4.C - Franková Stanislava

4.D - Obrová Michaela, Plecháčová Olga

5.A - Semeráková Jana                                                                         

5.B - Jišková Jana

5.C - Bury Iva

5.D - Burdová Jarmila 

6.A - Kadlecová Klára

6.B - Dubská Andrea

6.C - Pižlová Jana

6.D - Pecinová Lucie

7.A - Mikešová Simona
7.B - Hejduková Pavla

7.C - Kalendová Iva

7.D - Dostálová Linda

8.A - Hrušková Lucie

8.B - Vaníček Tomáš

8.C - Slezák Milan

8.D - Stránská Jana

8.E - Pár Jan

9.A - Havlíčková Šárka

9.B - Vítková Denisa

9.C - Šitinová Martina

9.D - Klofátová Denisa

 

   

    bez třídnictví:

Balcarová Marcela

  Březinová Šárka

  Gazdačko Milan

  Jakoubková Pavla

  Kozel Radek

  Kuťák Jaroslav

  Mahlerová Kateřina

Musilová Kristýna

  Pecháčková Veronika

  Perková Jana

  Ryska Miloš

  Suchá Tereza

  Švorcová Barbora

  Višňáková Kateřina

  Víšková Natálie

 

 

     asistenti pedagoga:

  Kadeřávková Anna

  Kohlová Zuzana

  Pultarová Marcela

  Moravcová Iveta

  Skalská Lenka

  Zeibichová Irena

 

 

 

Seznam volitelných předmětů:

 

Volitelné předměty:

 

7.ročník
Cvičení z matematiky, Cvičení z Českého jazyka, Výtvarná výchova, Konverzace v Anglickém jazyce, Sportovní výchova, Komunikace, Školní časopis, Domácnost,

 

8. ročník
Konverzace v Anglickém jazyce, Sportovní výchova, Komunikace, Školní časopis, Domácnost, Stavba PC

 

9.ročník
Cvičení z matematiky, Cvičení z Českého jazyka, Konverzace v Anglickém jazyce, Seminář ze Zeměpisu, Ekologie, Praktika z Biologie, Sportovní výchova, Stavba PC, Komunikace, Školní časopis

 Zásady ochrany osobních dat pro základní škola Štefánikova Hradec Králové vytvořil MasterII(c), EMUX(r) desing v2.1, active code by VLKCo, s.r.o.